ایران کالا

  • ایران کالا

برای اولین بار از خود تولید کننده بدون واسطه ارزانتر خرید کنید مصرف کننده محترم به فروشگاه و نمایشگاه تولید کنندگان ایرانی خوش آمدید .

قرعه کشی  یکصد فقره وام ده میلیون تومانی در پایان هر هفته  در انتظار خریداران  کالا از تولید کنندگان ایرانی در ایران کالا 

 اطلاعات بیشتر از اول تیرماه در سایت قرار خواهد گرفت لطفا در حفظ فاکتور خرید خود برای شرکت در قرعه کشی  کوشا باشید

مشترک خبر نامه شوید .