تبلیغات و تبلیغات

۱۲۱d

ایران کالا , فروشگاه اینترنتی ایران کالا , شبکه ایران کالا , سایت ایران کالا

⁠کمیابی، یکی از رازهای عرضه موفق محصول است

ما انسان‌ها به طور طبیعی آن چه که به وفور در اطرافمان یافت شود را نادیده می‌گیریم حتی اگر ارزش زیادی داشته باشد.

اگر محصول شما واقعا کمیاب و نادر باشد، باعث ایجاد اعتماد و شکل‌گیری تقاضا در مردم می‌شود

و البته تظاهر به کمیابی محصول هم منجر به شک در مردم و عدم خرید آن‌ها می‌شود.

با خاص‌شدن محصول و خدمت می‌توان انگیزه خرید را در آینده برای مردم افزایش داد.

ایران کالا , فروشگاه اینترنتی ایران کالا , شبکه ایران کالا , سایت ایران کالا

🔆 مهارت طلایی ارتباطات
غر زدن انرژیتان را تحلیل می برد.

متعهد شوید که ۲۰درصد دربارۀ مشکل و ۸۰ درصد دربارۀ راه حل صحبت کنید

Theme Settings